• Zahrady a parky

  Akce: ANGLIE, HAMPTON COURT PALACE - Flower show


  Datum: 7.7. - 10.7. 2016


  Cena: 13.900,-

  Program


  Objednat

 • ANGLIE, HAMPTON COURT PALACE - Flower show

 • 1. den: Odlet z Prahy do Londýna. Odjezd MHD na ubytování. Ubytování v hotelu. Volno na procházku městem. Nocleh v hotelu.

  2. den: Snídaně. Odjezd MHD na květinovou výstavu - Flower show do královského zámku Hampton Court Palace. Večer nocleh v hotelu.

  3. den: Snídaně. Celodenní volno na prohlídku londýnských zahrad MHD - královská botanická zahrada Kew, Syon garden, Chiswick, Chenies Manor a pod. Večer nocleh v hotelu.

  4. den: Snídaně. Dopoledne volno na dokončení prohlídky Londýna. Odpoledne odjezd MHD na letiště a odlet do Prahy.

  Cena zahrnuje: letenku včetně všech tax, 3x ubytování v hotelu se snídaní, povinné pojištění CK proti úpadku, doprovod CK.

  Cena nezahrnuje: jízdné MHD, vstupné, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

   

 • Zahrady a parky

  Akce: KANADA + ALJAŠKA - velký okruh


  Datum: 16.8. - 3.9. 2016


  Cena: 89.500,-

  Program


  Objednat

 • KANADA + ALJAŠKA - velký okruh

 •  1.den: Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu do Kanady imigrační proces. Vyzvednutí auta a odjezd na ubytování při cestě do Ottawy. Nocleh v hotelu.

  2. den: Celodenní Ottawa. Návštěva "Canada Aviation Museum". Odpoledne prohlídka Parlamentu, Rideau Canalu, Marketu. Nocleh v hotelu.

  3. den: Dopoledne příjezd do Toronta. Okruh po městě. Návštěva vyhlídkové věže CN Tower, nejvyšší televizní věž Kanady - 553 m. Nocleh v hotelu.

  4. den: Ráno odjezd k Niagarským vodopádům - přírodní div světa. Vyjížďka lodí k "běsnícím živlům". Návštěva vyhlídkové věže Skylon Tower. Nocleh v hotelu.

  5. den: Vrácení auta a odlet z Toronta do Calgary. Vyzvednutí auta a podle časových možností návštěva "Aerospace Musea". Nocleh v hotelu.

  6. den: Celodenní putování NP Banff. Dopoledne zastávka ve slavném městečku Banff. Odpoledne procházka k Lake Louise. Nocleh v hotelu.

  7. den: Pokračování z NP Banf do NP Jasper. Cesta pokračuje kolem řek a vodopádů Sunwapta a Athabasca. Večer nocleh v hotelu.

  8. den: NP Jasper. Projížďka kolem jezera Jasper k Jasper House a odpoledne výprava k jezeru Maligne. Nocleh v hotelu.

  9. den: Zpáteční cesta úchvatnými "Rocky Mountains" z NP Jasper a NP BanfF do Calgary se zastávkami u ledovců a vodopádů. Nocleh v hotelu.

  10. den: Ráno odlet z Calgary do Anchorage. Vyzvednutí auta a cesta do Glennallen - pozorování nádherné aljašské přírody. Nocleh v hotelu.

  11. den: Cesta podél Wrangell Mountains k řece Copper. Poté do města Tok přes indiánskou rezervaci Tetlin. Nocleh v hotelu.

  12. den: Ráno odjezd do slavného města Dawson přes zlatokopeckou osadu Chicken. Pěší výlet s vyhlídkou na zlatonosná pole. Trajekt přes řeku Yukon. Ubytování a nocleh v hotelu Dawson.

  13. den: Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondike. Vyhlídka z vrcholu Dómu na město a zlatonosná pole. U Bonanza Creek prohlídka kdysi největšího rypadla na těžbu zlata na světě. Prohlídka muzea v Dawsonu. Nocleh v hotelu.

  14. den: Cesta zpátky z Dawsonu do Gllennalenu se zastávkami u aljašských řek a jezer. Nocleh v hotelu.

  15. den: Pokračování jízdy z Glennallu do Sewardu k Aljašskému zálivu na pozorování živočichů v "Kenai Fjords" NP. Nocleh v hotelu.

  16 den: Plavba lodí ve fjordech NP Kenai s možností pozorování mořských vyder, velryb a dalších zvířat.  Procházka k ledovci Exit na Lowell Pointu. Nocleh v hotelu.

  17. den: Příjezd do Anchorage. Návštěva "Aljaska Aviation Heritage" muzea. Okružní jízda městem. Rozloučení s Aljaškou. Nocleh v hotelu.

  18. den: Ráno odlet do Prahy.

  19. den: Přílet do Prahy.

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letišních tax, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK, 17x ubytování v hotelech typu Dayss Inn, většinou se snídaní, povinné pojištění K proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: povolení ESTA (vyřídí CK) do USA, vízum do Kanady, vstupné, stravování (cca 15 USD/den), pojištění léčebných výloh v zahraničí, vstupy a jízdné lodí.                                                                              

   

 • Zahrady a parky

  Akce: JAR - Safari v Krüger NP + Cape Town


  Datum: 8.12. - 18.12. 2016


  Cena: 58.500,-

  Program


  Objednat

 • JAR - Safari v Krüger NP + Cape Town

 • 1. den: Odlet z Prahy do Jihoafrické republiky - Johannesburgu.

  2. den: Přílet do Johannesburgu. Vyzvednutí auta, malá okružní jízda. Prohlídka vojenské pevnosti Fort Klapperkop. Ubytování v hotelu.

  3. den: Dopoledne odjezd do Nelspruitu. Zastávka v jeskyni Sudwala. Nocleh v hotelu.

  4. den: Celodenní okružní jízda přírodními rezervacemi - Pinnacle, God´s Window, Rain Forest, Blyde River Canyon, Lisbon Falls a další zajímavosti. Nocleh v hotelu.

  5. den: Celodenní safari v "Krüger National Park". Pozorování zvířat z auta. Uvidíme slony, hrochy, žírafy, buvoly a další zvířata v jejich přirozeném prostředí. Nocleh v hotelu.

  6. den: Ráno odjezd do Johannesburgu. Odpoledne přelet do Kapského Města. Vyzvednutí auta. Okružní jízda městem. Ubytování a nocleh v hotelu.

  7. den: Celodenní prohlídka Kapského Města. Výjezd na "Signal Hill", Stolovou horu, prohlídka hradu "Dobré naděje" a menší pevnosti "Fort Wynyard". Nocleh v hotelu.

  8. den: Prohlídka jedné z největších botanických zahrad na světě - Kirstenbosch. Návštěva Green Marketu a Flower Marketu. Nocleh v hotelu.

  9. den: Celodenní okružní jízda oblastí Kapského Města - návštěva "Mysu Dobré naděje", prohlídka pštrosí farmy, jízda podél Hout Bay a Clifton Bay, zastavení v Camps Bay. Nocleh v hotelu.

  10. den: Dopoledne volno na dokončení prohlídky města. Odpoledne vrácení auta a odlet do Prahy.

  11. den: Přílet do Prahy. 

  Cena zahrnuje: zpáteční letenku včetně letištních tax, 8x ubytování v hotelu, zapůjčení a dopravu autem, spotřebu benzínu, doprovod (řidiče) CK a povinné pojištění CK proti úpadku.

  Cena nezahrnuje: vstupy, stravování, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

   

  SlonSlon v Krüger NP

   2016 CK PP TOURIST - zájezdy na letecké dny a na letecká muzea v Evropě a zámoří

Google plus  PageRank.cz